/
03

Lesagro s.r.o. bola založená v roku 2002.

V roku 2005 sme kúpili piliarsku časť areálu bývalej Tatra nábytkárne Pravenec, ktorá patrila koncom 80-tych rokov minulého storočia k najvýznamnejším výrobcom dreveného ohýbaného nábytku na Slovensku. Prevádzka v Pravenci je v súčasnosti tak ako bola aj v minulosti v centre oblasti s bohatým výskytom kvalitnej drevnej suroviny – najmä tvrdého listnatého dreva. Listnaté lesy tvoria v regióne 73% všetkých lesov.

Usilujeme sa nadviazať na bohatú tradíciu spracovania listnatého dreva pre nábytkárske využitie v Pravenci. Prvý piliarsky závod na tomto mieste sa začal stavať na jar roku 1942. Projektantom bola firma Baťa a.s. Zlín. Dodávateľom strojov a zariadení bola Královopolská strojírna Brno. Bežná prevádzka píly začala koncom roku 1945. Spracovávala sa gravitujúca prevažne buková guľatina. Pri dvojsmennej prevádzke sa porez postupne ustálil na 40 tis. m3 guľatiny ročne.

V súčasnosti Lesagro s.r.o. spracováva porezom a lúpaním drevnú hmotu určenú na ďalšie, takmer výlučne, nábytkárske spracovanie. 80% spracovávaného dreva je buk, zvyšok tvorí dub, jaseň, smrek a iné. Hlavným produktom firmy je sušené neomietané rezivo triedené podľa vlastných štandardov. Lesagro má vybudovanú vlastnú sušiarenskú kapacitu, ktorá spotrebúva teplo produkované využívaním vlastného drevného odpadu. Doplnkovým produktom je buková lúpaná dyha.

  Kontaktný formulár

  História

  – rok 2005 zakúpenie areálu, výroba reziva, sušenie reziva
  – rok 2008 výroba lúpanej dyhy
  – rok 2012 certifikácia FSC®
  – rok 2017 certifikácia PEFC
  – rok 2017 nová pásová technológia Dinaco na porez
  – rok 2018 členstvo vo Zväze spracovateľov dreva SR